Postări

METODOLOGIE PENTRU ANALIZA COST- BENEFICIU REFERITOARE LA REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI STABILIREA UNUI PLAN OPTIMAL DE ACȚIUNE

ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR ȘI REALIZAREA UNEI ”HĂRȚI DE VULNERABILITATE”

IDENTIFICAREA ACTORILOR CARE POT GENERA SAU POT FI AFECTAȚI DE CĂTRE VULNERABILITĂȚI